Rješenja
Automatizacija

Automatizacija

Average Solutions ima više od 25 godina kombiniranog iskustva u automobilskoj industriji, nafti i plinu, te prehrambenoj industriji.

Uspješno smo odradili projekte u više od 20 postrojenja na 4 kontinenta direktno za krajnje korisnike ili za internacionalne OEM-ove iz Europe i Sjeverne Amerike.

Naše usluge obuhvaćaju automatizaciju, dizajniranje i sklapanje elektro-ormarai puštanje u pogon.

Također možemo ponuditi i “ključ u ruke” sa kopletnim mehaničkim, električkim i upljavljačkim dizajnom, simulacijom, sklapanjem i puštanjem u rad.

 

Automatizacija tvornica

Rješenja za automobilsku industriju – proizvodnja karoserija, lakirnica i završna montaža.

Automatizacija distribucijskih sustava i logistike.

Procesna automatizacija

Proizvodnja pive i mliječnih proizvoda od unosa sirovina do linija punjenja.

Automatizacija i instrumentacija u nafti i plinu

Zgradarstvo i automatizacija gradova

Vodocrpilišta, pročistači…